Als ondernemer ben je altijd ook in privé verbonden met je bedrijf. Om deze reden bieden wij met onze DGA Desk ook oplossingen voor zaken rondom vermogensopbouw en vermogensbeheer, zowel in privé als zakelijk. Ook onderwerpen als erfenissen, huwelijkse voorwaarden en bedrijfsoverdracht kunnen we samen met je verzorgen.

Via onze DGA Desk bieden we een ‘single point of contact’ voor ondernemers die als directeur/eigenaar te maken krijgen met zaken waarbij privé en zakelijk nauw met elkaar verbonden zijn. Zo kun je op een persoonlijke, betrouwbare en discrete manier via je eigen accountant advies en ondersteuning krijgen bij privé-gerelateerde financiële, fiscale en juridische zaken.

Twee hoofdlijnen staan bij onze dienstverlening centraal.

 • Ten eerste financiële en fiscale zaken: vermogensopbouw en vermogensbeheer.
 • Ten tweede een juiste juridische inrichting en ondersteuning van posities en belangen (structuren, rechtspersonen, transacties en planning).

Deze beide aspecten zijn vaak nauw met elkaar verweven, waardoor alleen een geïntegreerde aanpak effectief is. Bovendien bespaart dit kosten, aangezien alle componenten zo optimaal op elkaar afgestemd zijn. Bij deze geïntegreerde aanpak verzorgen we uiteraard ook de afstemming met jouw eigen notaris. Indien gewenst kunnen we ook met onze eigen notaris werken (uiteraard met een keurige korting).

Bij de DGA Desk helpen we je graag met o.a. de volgende zaken:

Fiscale ontwikkelingen

Fiscale veranderingen, plannen en trends worden door onze DGA Desk bewaakt en gescand op persoonlijke relevantie voor jouw specifieke situatie. Zodat je niet alleen zakelijk, maar ook privé zo goed mogelijk op de toekomst bent voorbereid.

Pensioen

Hoe regel ik als ondernemer mijn pensioen? In eigen beheer, of anders? Wat zijn de ontwikkelingen hierin, en hoe plan ik het beste vooruit? Omdat dit, zeker voor ondernemers, altijd een persoonlijke kwestie is, bespreken we dit graag goed met je. Zodat je zelf de beste oplossing kan kiezen.

Testament

Als ondernemer denk je vooruit. Via een testament kunnen diverse zaken vastgelegd worden voor later. Dat is geen eenmalige actie, maar dient zo nu en dan weer even getoetst te worden aan de omstandigheden. Is het nog steeds goed geregeld, of zijn de omstandigheden intussen veranderd?

Estate Planning

In een testament worden zaken vastgelegd voor later. Estate Planning gaat echter verder. Estate Planning is in feite een gecontroleerde en gefaseerde vermogensoverdracht gericht op het behoud van (familie)vermogen. Amstellanden helpt je graag bij het opzetten en beheren van deze Estate Planning.

Overlijden

Een overlijden is al erg genoeg. Juist bij een ondernemer is de impact voor het bedrijf en de nabestaanden groot, er moet zeer veel geregeld worden. Niet alleen de (afhandeling van de) erfenis en de successierechten moet verzorgd worden, maar ook de continuïteit van de onderneming en het inkomen van de nabestaanden moet veiliggesteld worden.

Veel zaken kunnen middels een testament of een gedegen Estate Planning al van tevoren gepland en verzorgd worden. Maar ook als het zover is, is het goed om te weten dat jouw nabestaanden kunnen rekenen op de beste ondersteuning van jouw eigen accountant.

Overdragen vermogen

Als onderdeel van Estate Planning en het testament wordt al voorzien in (toekomstige) vermogensoverdracht na overlijden. Daarbuiten dienen zich soms ook andere situaties aan waarbij het nodig of verstandig is goed te kijken naar de overdracht van vermogen. Bijvoorbeeld tussen partners, naar kinderen of bij schenkingen. De DGA Desk van Amstellanden adviseert en ondersteunt je graag.

Familie statuut

Het familiestatuut (of familie convenant) is een document waarin afspraken staan met betrekking tot de onderneming in familieverband. Door het opstellen van een familiestatuut worden een aantal elementaire zaken vastgelegd en worden nodeloze discussies (of zelfs conflicten) ten aanzien van het familiebedrijf in de toekomst voorkomen. Hiermee wordt de continuïteit en ontwikkeling van het familiebedrijf versterkt.

Deze zaken kunnen o.a. via een familiestatuut geregeld worden:

 • Familiewaarden, identiteit, visie en missie
 • Eigendomsafspraken
 • De procedure voor het aanstellen van directieleden
 • Wie vervult welke functie binnen het bedrijf
 • Het dividendbeleid
 • De procedure voor de bedrijfsopvolging
 • Hoe wordt de waarde van het bedrijf bepaald
 • De afspraken bij echtscheiding familieleden
 • De afspraken bij wegvallen directieleden
 • Bestuursstructuur en gevolgen bij uittreding familieleden

Huwelijkse voorwaarden

Bij een huwelijk verbinden de partners zich aan elkaar. Dit heeft uiteraard ook zakelijke, financiële en fiscale gevolgen. Vaak worden zaken vastgelegd in Huwelijkse Voorwaarden. Maar tijden veranderen, omstandigheden blijven niet zoals ze op het moment van het huwelijk waren. Het is dan ook raadzaam deze Huwelijkse Voorwaarden zo nu en dan eens te herbezien. Amstellanden helpt hier graag bij, indien nodig in samenspraak met jouw eigen notaris of die van ons.

Privé aansprakelijkheid (afbakening en beperking)

Ondernemen is risico’s nemen, wordt gezegd. Dus ondernemen vergt daarmee tegelijk dat deze risico’s ‘gemanaged’ (lees: gereduceerd) worden. Zeker de privé aansprakelijkheid dient hierbij goed in het oog te worden gehouden. Amstellanden adviseert en ondersteunt je bij het afbakenen en begrenzen van deze privé-aansprakelijkheid.

Verzekering

Verkoop onderneming

Bedrijfsoverdracht c.q. opvolging

Contactformulier


  Ik ga akkoord met het privacybeleid

  Al onze diensten